Zestawienie funkcji Excela polskie<->angielskie

Jeśli posiadasz polskojęzyczną wersję programu Excel, to wszystkie funkcje wpisujesz "po polsku" np. =SUMA(E2:E11), =ŚREDNIA(E2:E11) itp. Natomiast jeśli zaczniesz pracę w jakiejś międzynarodowej korporacji to istnieje ryzyko, że będziesz mieć program Excel w wersji anglojęzycznej i funkcje będzie się wpisywać "po angielsku" np. =SUM(E2:E11), =AVERAGE(E2:E11) itp. Poniżej publikuję w miarę świeże zestawienie funkcji obejmujące również te najnowsze funkcje jak np. X.WYSZUKAJ.

Swoją bazę danych zaczerpnąłem z następujących stron: PL, EN Ponieważ zestawienie powstało pół automatycznie (ot kilka prostych regułek w PowerQuery) mogły się zakraść jakieś błędy, będę wdzięczny za ich zgłaszanie.

Funkcje zostały podzielone na następujące kategorie:

Finansowe

PolskaAngielska
AMORT.LINAMORLINC
AMORT.NIELINAMORDEGRC
CENAPRICE
CENA.BSTBILLPRICE
CENA.DYSKPRICEDISC
CENA.DZIESDOLLARDE
CENA.OST.OKRODDLPRICE
CENA.PIERW.OKRODDFPRICE
CENA.UŁAMDOLLARFR
CENA.WYKUPPRICEMAT
DBDB
DDBDDB
EFEKTYWNAEFFECT
FVFV
HISTORIA.AKCJISTOCKHISTORY
IPMTIPMT
IRRIRR
ISPMTISPMT
KWOTA.WYKUPRECEIVED
MIRRMIRR
NAL.ODSACCRINT
NAL.ODS.WYKUPACCRINTM
NOMINALNANOMINAL
NPERNPER
NPVNPV
O.CZAS.TRWANIAPDURATION
PMTPMT
PPMTPPMT
PVPV
RATERATE
RENT.BSTBILLYIELD
RENT.DYSKYIELDDISC
RENT.EKW.BSTBILLEQ
RENT.OST.OKRODDLYIELD
RENT.PIERW.OKRODDFYIELD
RENT.WYKUPYIELDMAT
RENTOWNOŚĆYIELD
ROCZ.PRZYCHDURATION
ROCZ.PRZYCH.MMDURATION
RÓWNOW.STOPA.PROCRRI
SLNSLN
SPŁAC.KAPITCUMPRINC
SPŁAC.ODSCUMIPMT
STOPA.DYSKDISC
STOPA.PROCINTRATE
SYDSYD
VDBVDB
WART.PRZYSZŁ.KAPFVSCHEDULE
WYPŁ.DATA.NASTCOUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZCOUPPCD
WYPŁ.DNICOUPDAYS
WYPŁ.DNI.NASTCOUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZCOUPDAYBS
WYPŁ.LICZBACOUPNUM
XIRRXIRR
XNPVXNPV

Data i czas

PolskaAngielska
CZASTIME
CZAS.WARTOŚĆTIMEVALUE
CZĘŚĆ.ROKUYEARFRAC
DATADATE
DATA.RÓŻNICADATEDIF
DATA.WARTOŚĆDATEVALUE
DNIDAYS
DNI.360DAYS360
DNI.ROBOCZENETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTANDNETWORKDAYS.INTL
DZIEŃDAY
DZIEŃ.ROBOCZYWORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTANDWORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYGWEEKDAY
DZIŚTODAY
GODZINAHOUR
ISO.NUM.TYGISOWEEKNUM
MIESIĄCMONTH
MINUTAMINUTE
NR.SER.DATYEDATE
NR.SER.OST.DN.MIESEOMONTH
NUM.TYGWEEKNUM
ROKYEAR
SEKUNDASECOND
TERAZNOW

Matematyczne (i trygonometryczne)

PolskieAngielskie
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
AGREGUJAGGREGATE
ARABSKIEARABIC
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIAQUOTIENT
DZIESIĘTNADECIMAL
EXPEXP
ILOCZYNPRODUCT
ISO.ZAOKR.W.GÓRĘISO.CEILING
KOMBINACJECOMBIN
KOMBINACJE.ACOMBINA
LICZBA.CAŁKTRUNC
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOSRAND
LOS.ZAKRRANDBETWEEN
LOSOWA.TABLICARANDARRAY
MACIERZ.ILOCZYNMMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWAMUNIT
MACIERZ.ODWMINVERSE
MODMOD
MODUŁ.LICZBYABS
NAJMN.WSP.WIELLCM
NAJW.WSP.DZIELGCD
PIPI
PIERW.PISQRTPI
PIERWIASTEKSQRT
PODSTAWABASE
POTĘGAPOWER
RADIANYRADIANS
RZYMSKIEROMAN
SECSEC
SECHSECH
SEKWENCJASEQUENCE
SILNIAFACT
SILNIA.DWUKRFACTDOUBLE
SINSIN
SINHSINH
STOPNIEDEGREES
SUMASUM
SUMA.ILOCZYNÓWSUMPRODUCT
SUMA.JEŻELISUMIF
SUMA.KWADRATÓWSUMSQ
SUMA.SZER.POTSERIESSUM
SUMA.WARUNKÓWSUMIFS
SUMA.X2.M.Y2SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2SUMX2PY2
SUMA.XMY.2SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWESUBTOTAL
TANTAN
TANHTANH
WIELOMIANMULTINOMIAL
WYZNACZNIK.MACIERZYMDETERM
ZAOKRROUND
ZAOKR.DO.CAŁKINT
ZAOKR.DO.NPARZODD
ZAOKR.DO.PARZEVEN
ZAOKR.DO.WIELOKRMROUND
ZAOKR.DÓŁROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRAROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ.DOKŁFLOOR.PRECISE
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNEFLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ.DOKŁCEILING.PRECISE
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNECEILING.MATH
ZNAK.LICZBYSIGN

Statystyczne

PolskieAngielskie
CHI.TESTCHISQ.TEST
CZĘSTOŚĆFREQUENCY
F.TESTF.TEST
GAMMAGAMMA
GAUSSGAUSS
ILE.LICZBCOUNT
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
KOWARIANCJA.POPULCOVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKICOVARIANCE.S
KURTOZAKURT
KWARTYL.PRZEDZ.OTWQUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMKQUARTILE.INC
LICZ.JEŻELICOUNTIF
LICZ.PUSTECOUNTBLANK
LICZ.WARUNKICOUNTIFS
MAKS.WARUNKÓWMAXIFS
MAXMAX
MAX.AMAXA
MAX.KLARGE
MEDIANAMEDIAN
MINMIN
MIN.AMINA
MIN.KSMALL
MIN.WARUNKÓWMINIFS
NACHYLENIESLOPE
NORMALIZUJSTANDARDIZE
ODCH.KWADRATOWEDEVSQ
ODCH.STAND.POPULSTDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL.ASTDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKISTDEV.S
ODCH.STANDARDOWE.ASTDEVA
ODCH.ŚREDNIEAVEDEV
ODCIĘTAINTERCEPT
PEARSONPEARSON
PERCENTYL.PRZEDZ.OTWPERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKPERCENTILE.INC
PERMUTACJEPERMUT
PERMUTACJE.APERMUTATIONA
PHIPHI
POZYCJA.NAJWRANK.EQ
POZYCJA.ŚRRANK.AVG
PRAWDPDPROB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTWPERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKPERCENTRANK.INC
R.KWADRATRSQ
REGBŁSTDSTEYX
REGEXPPLOGEST
REGEXPWGROWTH
REGLINPLINEST
REGLINWTREND
REGLINXFORECAST
REGLINX.ETSFORECAST.ETS
REGLINX.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆFORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKAFORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWAFORECAST.LINEAR
ROZKŁ.BETABETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWRBETA.INV
ROZKŁ.CHICHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWRCHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PSCHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PSCHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUMBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWRBINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZECNEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRESBINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXPEXPON.DIST
ROZKŁ.FF.DIST
ROZKŁ.F.ODWRF.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PSF.INV.RT
ROZKŁ.F.PSF.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMAGAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWRGAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOMHYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOGLOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWRLOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNYNORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.SNORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRNORM.S.INV
ROZKŁ.POISSONPOISSON.DIST
ROZKŁ.TT.DIST
ROZKŁ.T.DST.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWRT.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DST.INV.2T
ROZKŁ.T.PST.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULLWEIBULL.DIST
ROZKŁAD.FISHERFISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODWFISHERINV
ROZKŁAD.LIN.GAMMAGAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁGAMMALN.PRECISE
ROZKŁAD.NORMALNY.ODWNORMINV
SKOŚNOŚĆSKEW
SKOŚNOŚĆ.PSKEW.P
ŚREDNIAAVERAGE
ŚREDNIA.AAVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNAGEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNAHARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELIAVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓWAVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWNTRIMMEAN
T.TESTT.TEST
UFNOŚĆ.NORMCONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.TCONFIDENCE.T
WARIANCJA.AVARA
WARIANCJA.POPVAR.P
WARIANCJA.POPUL.AVARPA
WARIANCJA.PRÓBKIVAR.S
WSP.KORELACJICORREL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABLMODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTMODE.SNGL
Z.TESTZ.TEST

Wyszukiwania i adresu

PolskieAngielskie
STOS.PIONVSTACK
ZAWIŃ.KOLUMNYWRAPCOLS
ZAWIŃ.WIERSZEWRAPROWS
ADR.POŚRINDIRECT
ADRESADDRESS
CHOOSECOLSCHOOSECOLS
CHOOSEROWSCHOOSEROWS
DANE.CZASU.RZECZRTD
DO.KOLUMNYTOCOL
DO.WIERSZATOROW
FILTRUJFILTER
FORMUŁA.TEKSTFORMULATEXT
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
HSTACKHSTACK
ILE.WIERSZYROWS
INDEKSINDEX
LICZBA.KOLUMNCOLUMNS
NR.KOLUMNYCOLUMN
OBSZARYAREAS
PODAJ.POZYCJĘMATCH
PRZESUNIĘCIEOFFSET
ROZWIŃEXPAND
SORTUJSORT
SORTUJ.WEDŁUGSORTBY
TRANSPONUJTRANSPOSE
UNIKATOWEUNIQUE
UPUŚĆDROP
WEŹTAKE
WEŹDANETABELIGETPIVOTDATA
WIERSZROW
WYBIERZCHOOSE
WYSZUKAJLOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWOVLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMOHLOOKUP
X.DOPASUJXMATCH
X.WYSZUKAJXLOOKUP

Bazy danych

PolskieAngielskie
BD.ILE.REKORDÓWDCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.ADCOUNTA
BD.ILOCZYNDPRODUCT
BD.MAXDMAX
BD.MINDMIN
BD.ODCH.STANDARDDSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPULDSTDEVP
BD.POLEDGET
BD.SUMADSUM
BD.ŚREDNIADAVERAGE
BD.WARIANCJADVAR
BD.WARIANCJA.POPULDVARP

Tekstowe

PolskieAngielskie
ARRAYTOTEXTARRAYTOTEXT
ASCASC
BAT.TEKSTBAHTTEXT
DBCSDBCS
,
DŁ.B
LEN,
LENBs
FRAGMENT.TEKSTU,
FRAGMENT.TEKSTU.B
MID,
MIDBs
JISJIS
KODCODE
KWOTADOLLAR
LEWY,
LEWYB
LEFT,
LEFTBs
LITERY.MAŁELOWER
LITERY.WIELKIEUPPER
OCZYŚĆCLEAN
PHONETICPHONETIC
PODSTAWSUBSTITUTE
PODZIEL.TEKSTTEXTSPLIT
POŁĄCZ.TEKSTYTEXTJOIN
PORÓWNAJEXACT
POWTREPT
PRAWY,
PRAWY.B
RIGHT,
RIGHTBs
SZUKAJ.TEKST,
SZUKAJ.TEKST.B
SEARCH,
SEARCHBs
TT
TEKSTTEXT
TEKST.POTEXTAFTER
TEKST.PRZEDTEXTBEFORE
UNICODEUNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYTRIM
WARTOŚĆVALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWANUMBERVALUE
WARTOŚĆ.NA.TEKSTVALUETOTEXT
Z.WIELKIEJ.LITERYPROPER
ZAOKR.DO.TEKSTFIXED
ZASTĄP,
ZASTĄP.B
REPLACE,
REPLACEBs
ZŁĄCZ.TEKSTCONCAT
ZŁĄCZ.TEKSTYCONCATENATE
ZNAJDŹ,
ZNAJDŹB
FIND,
FINDBs
ZNAKCHAR
ZNAK.UNICODEUNICHAR

Logiczne

PolskieAngielskie
BYCOLBYCOL
BYROWBYROW
FAŁSZFALSE
JEŻELIIF
JEŻELI.BŁĄDIFERROR
JEŻELI.NDIFNA
LAMBDALAMBDA
LETLET
LUBOR
MAKEARRAYMAKEARRAY
MAPUJMAP
NIENOT
ORAZAND
PRAWDATRUE
PRZEŁĄCZSWITCH
REDUKUJREDUCE
SKANUJSCAN
WARUNKIIFS
XORXOR

Informacyjne

PolskieAngielskie
ARKUSZSHEET
ARKUSZESHEETS
BRAKNA
CZY.ADRISREF
CZY.BŁISERR
CZY.BŁĄDISERROR
CZY.BRAKISNA
CZY.FORMUŁAISFORMULA
CZY.LICZBAISNUMBER
CZY.LOGICZNAISLOGICAL
CZY.NIE.TEKSTISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTEISODD
CZY.PARZYSTEISEVEN
CZY.PUSTAISBLANK
CZY.TEKSTISTEXT
INFOINFO
ISOMITTEDISOMITTED
KOMÓRKACELL
LN
NR.BŁĘDUERROR.TYPE
TYPTYPE

Inżynierskie

PolskieAngielskie
ARG.LICZBY.ZESPIMARGUMENT
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBITRSHIFT
BITANDBITAND
BITORBITOR
BITXORBITXOR
COS.LICZBY.ZESPIMCOS
COSH.LICZBY.ZESPIMCOSH
COT.LICZBY.ZESPIMCOT
CSC.LICZBA.ZESPIMCSC
CSCH.LICZBY.ZESPIMCSCH
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPIMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPIMAGINARY
CZY.RÓWNEDELTA
DWÓJK.NA.DZIESBIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSMBIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESNBIN2HEX
DZIES.NA.DWÓJKDEC2BIN
DZIES.NA.ÓSMDEC2OCT
DZIES.NA.SZESNDEC2HEX
EXP.LICZBY.ZESPIMEXP
FUNKCJA.BŁERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁERF.PRECISE
ILOCZYN.LICZB.ZESPIMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESPIMDIV
KOMP.FUNKCJA.BŁERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁERFC.PRECISE
KONWERTUJCONVERT
LICZBA.ZESPCOMPLEX
LN.LICZBY.ZESPIMLN
LOG10.LICZBY.ZESPIMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESPIMLOG2
MODUŁ.LICZBY.ZESPIMABS
ÓSM.NA.DWÓJKOCT2BIN
ÓSM.NA.DZIESOCT2DEC
ÓSM.NA.SZESNOCT2HEX
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESPIMSQRT
POTĘGA.LICZBY.ZESPIMPOWER
RÓŻN.LICZB.ZESPIMSUB
SEC.LICZBY.ZESPIMSEC
SECH.LICZBA.ZESPIMSECH
SIN.LICZBY.ZESPIMSIN
SINH.LICZBY.ZESPIMSINH
SPRAWDŹ.PRÓGGESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESPIMCONJUGATE
SUMA.LICZB.ZESPIMSUM
SZESN.NA.DWÓJKHEX2BIN
SZESN.NA.DZIESHEX2DEC
SZESN.NA.ÓSMHEX2OCT
TAN.LICZBY.ZESPIMTAN

Moduł

PolskieAngielskie
ELEMENT.KPI.MODUŁUCUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁUCUBEMEMBER
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWUCUBESETCOUNT
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁUCUBERANKEDMEMBER
WARTOŚĆ.MODUŁUCUBEVALUE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁUCUBEMEMBERPROPERTY
ZESTAW.MODUŁÓWCUBESET

Zgodności

PolskieAngielskie
KOWARIANCJACOVAR
KWARTYLQUARTILE
ODCH.STANDARD.POPULSTDEVP
ODCH.STANDARDOWESTDEV
PERCENTYLPERCENTILE
POZYCJARANK
PROCENT.POZYCJAPERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUMCRITBINOM
ROZKŁ.NORMALNY.ODWRNORM.INV
ROZKŁAD.BETABETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODWBETAINV
ROZKŁAD.CHICHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODWCHIINV
ROZKŁAD.DWUMBINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZECNEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXPEXPONDIST
ROZKŁAD.FFDIST
ROZKŁAD.F.ODWFINV
ROZKŁAD.GAMMAGAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODWGAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOMHYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LOGLOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODWLOGINV
ROZKŁAD.NORMALNYNORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.SNORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWNORMSINV
ROZKŁAD.POISSONPOISSON
ROZKŁAD.TTDIST
ROZKŁAD.T.ODWTINV
ROZKŁAD.WEIBULLWEIBULL
TEST.CHICHITEST
TEST.FFTEST
TEST.TTTEST
TEST.ZZTEST
UFNOŚĆCONFIDENCE
WARIANCJAVAR
WARIANCJA.POPULVARP
WYST.NAJCZĘŚCIEJMODE
ZAOKR.W.DÓŁFLOOR
ZAOKR.W.GÓRĘCEILING

Sieć Web

PolskieAngielskie
ENCODEURLENCODEURL
FILTERXMLFILTERXML
WEBSERVICEWEBSERVICE

Add-in and Automation

PolskieAngielskie
EUROCONVERTEUROCONVERT
REJESTR.KODREGISTER.ID
WYWOŁAJCALL

Bonus dla osób czytających wpisy do końca:

Ciekawostka: Podczas opracowywania tego zestawienia naliczyłem 504 różne funkcje (jeśli chcemy osobno zliczać niektóre funkcje tekstowe z końcówką B (np. DŁ i DŁ.B) to mamy wtedy dodatkowe 7 funkcji co daje nam już oszałamiającą liczbę 511 funkcji). Tak więc już teraz możesz zabłysnąć "u cioci na imieninach", mówiąc, że wiesz ile jest funkcji w Excelu 🙂

Jeśli artykuł Ci się podobał, będę wdzięczny gdy go udostępnisz w mediach społecznościowych
Ten wpis został opublikowany w kategorii funkcje i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.