Moduł B4 Excel – ściąga

Uwaga: Podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z „pomocy dydaktycznych”.

Przygotowałem małą „ściągę” w której to skrótowo opisałem wszystkie funkcje Excela, mogące się pojawić w zadaniach egzaminacyjnych).

Pobierz ściągę w fomacie PDF

Pobierz ściągę w formacie PDF, plik skompresowany ZIPem