Makra

Makra to (zazwyczaj) niewielkie programy napisane w języku VBA (Visual Basic for Applications) które mają za zadanie dodanie jakiejś funkcjonalności do programów pakietu Office (lub też dodanie nowej funkcji w przypadku Excela)

Hurtowe dodawanie wpisów do autokorekty – mechanizm autokorekty można wykorzystać w celu szybszego pisania tekstów. Np. pisząc PKP Word (jak również Excel) może zamienić skrót na pełną nazwę tj. Polskie Koleje Państwowe co opisałem tutaj. Można w wygodny sposób przygotować tabelkę zawierającą skróty i ich rozwinięcia i hurtowo je zaimportować za pomocą owego makra.

Eksportowanie wpisów z autokorekty – chcesz przenieść wpisy autokorekty na inny komputer? Wyeksportuj je do Excela za pomocą prostego makra.

Steganografia – raczej ciekawostka – proste makro ukrywające pliki wewnątrz arkusza Excela. Wolne, nie nadaje się do ukrywania dużych plików.

Antywisielec v 1.0 – proste makro usuwające wiszące spójniki z końca wiersza.