Funkcje

W niniejszej podstronie uporządkowałem wszystkie funkcje Excela, które zostały omówione na tym blogu. Docelowo planuję systematycznie dodawać opisy kolejnych funkcji Excela tak, aby w tym miejscu były opisane wszystkie funkcje, jakie są dostępne w Excelu. Polecam również tabelaryczne zestawienie funkcji polskie<->angielskie oraz automatyczny tłumacz formuł.

Funkcje Finansowe

Funkcje Daty i Czasu

Funkcje Matematyczne

Funkcje Tekstowe

Funkcje Logiczne

Funkcje Statystyczne

Funkcje wyszukiwania i adresu

Funkcje Informacyjne

Funkcje Inżynierskie

Funkcje Zgodności

* gwiazdką oznaczyłem funkcje, które nie zostały dokładnie (wyczerpująco) opisane a jedynie w jakimś wpisie opisującym inne zagadnienie pokazano praktyczne zastosowanie owej funkcji